nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 - 2019-01-02
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó szerződéses jogviszony jön létre.”
2. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. A szippantott szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”
3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. § (1) Ez a rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba, és 2019. január 02. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2018. december 11.
                        Fábos István                                                                      Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                           jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. december 12. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2018. december 12.                                                                                                                     Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.48 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!