nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-30 - 2017-12-31
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)- c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:(1) Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2017. évi összevont működési költségvetését

aa) 38 134 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 48 851  ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 10 717 ezer forint működési hiánnyal,

ad) 10 717 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.


b) az Önkormányzat 2017. évi összevont felhalmozási költségvetését

ba) 14 338 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 27 612 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 13 274 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 13 274 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,

be)  0  ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf)   0  ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2017. évi

ca) bevételi főösszegét 76 463  ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét  76 463 ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”


2.§ A rendelet 11.§-a kiegészül a következő (1a) bekezdéssel:


    „(1a) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.”


2. § (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

  1.  A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
  2. A Rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
  3. A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
  4. A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


 3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Trieblné Szanka Éva Renáta sk.

Feketéné Esztergályos Hilda sk.

polgármester

                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
405.17 KB
1.2 melléklet
404.19 KB
1.3 melléklet
400.14 KB
2.1 melléklet
359.68 KB
2.2 melléklet
280.17 KB
6 melléklet
221.03 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!