nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (V.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-28 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a jelen rendelet 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően

  629.797.038 forint bevétellel,
507.159.550 forint kiadással
jóváhagyja.

(2)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi egyszerűsített mérlegét   1.,  1/A.,  1/B.  mellékletnek megfelelően fogadja el.

(3)    Az Önkormányzat egyszerűsített eredmény kimutatását a 3., egyszerűsített eredmény kimutatását intézményi bontásban pedig a 3/A. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(4)    Az Önkormányzat egyszerűsített költségvetési jelentését a 4. mellékletnek megfelelően, működési-felhalmozási bontásban a 4/A. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(5)    Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait intézményenként a jelen rendelet 4/C. sz. mellékletében, kormányzati funkciónként részletezve jelen rendelet 7.  mellékletében, kiadásait jelen rendelet 8.  mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6)    Az Önkormányzat állami támogatásainak alakulását az 5. melléklet szerint, a közhatalmi bevételeit  jelen rendelet 6.  mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7)    Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat jelen rendelet 11.  mellékletében foglalt részletezés szerint fogadja el.

(8)    Az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 20.623.088 forint összegben, felújítási kiadásainak teljesítését 30.044.991 forint összegben hagyja jóvá a jelen rendelet 10.  mellékletében foglalt részletezés szerint.


2. §

(1)    Az önként vállalt, kötelező feladatok kiadásai és bevételei tényleges alakulását jelen rendelet 4/B.  melléklete tartalmazza.

(2)    Az Önkormányzat vagyonáról készített tájékoztatót jelen rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. A beszámoló készítés időpontjában az Önkormányzat tulajdonában nem volt értékkel nem szereplő kötelezettség.

(3)    Az Önkormányzat a hosszú lejáratú kötelezettségeinek december 31. állományát és az évenkénti fizetési kötelezettségeket jelen rendelet 16.  mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá, több éves kihatással járó adókedvezmények alakulását a 17.  mellékletben foglaltak szerint  hagyja jóvá.

(4)    Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletének alakulását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5)    Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok alakulását a 15. melléklet szerint jóvá hagyja az Önkormányzat.

(6)    Az Önkormányzat és intézményei költségvetési maradványát 122.637.488 forint összegben, szabad maradványát 122.637.488 forint összegben hagyja jóvá, jelen rendelet  9.  mellékletei szerint. Az intézmények költségvetési pénzmaradványa nem került elvonásra.

(7)    Az Önkormányzat a 18.  mellékletében meghatározott, a jegyző által méltányossági alapon biztosított mentességet – a magánszemélyek kommunális adójából kérelemre 50.000 forintot – jóváhagyja. A mentesség legkisebb összege 2.500 Ft/fő a legnagyobb 20.000 Ft/fő. Magánszemélyek kommunális adójából méltányossági alapon (70 éven felülieknek, 3 kiskorú gyermeket nevelőknek) helyi rendelet alapján számított adómentesség összege 1.312.500 forint. 

(8)    Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek a 12. mellékletben meghatározott záró létszám mértékekeit jóváhagyja.

(9)    A 2018. évi feladatmutatók alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá az Önkormányzat.


3. §

(1)    A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. A jóváhagyott költségvetési maradvánnyal a 2019. évi költségvetési rendeletet módosítsa.

(2)    Jelen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-18. melléklet
2.35 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!