nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-17 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
a 9/2005. (X. 28.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 9/2005. (X. 28.) számú rendelet hatályon kívül helyezésérőlLovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1.§(1) Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületet a közigazgatási hatósági eljárással és szolgáltatással összefüggő, önkormányzati szabályozásról szóló 9/2005. (X. 28.) számú rendeletét hatályon kívül helyezi.


(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Lovászi, 2018. február 15.Léránt Ferenc

dr. Novák Anett

polgármester

jegyző


Kihirdetve 2018. február 16.


                                                                                           dr. Novák Anett

                                                                                                   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!