nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere12/2020 (VI.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-11 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere12/2020 (VI.11.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere


12/2020.(VI. 11.) önkormányzati rendelete


Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásárólSárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése2. § (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési beszámolóját


4 383 930 982 Ft módosított bevételi előirányzattal és

4 587 848 115 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

4 383 930 982 Ft módosított kiadási előirányzattal és

2 447 644 474 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.


(2) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 2 124 824 685 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 1 875 808 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 394 277 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 502 819 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 459 758 Ft-tal hagyja jóvá.


(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2019. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 1/12. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra  28 948 199 Ft-tal, a felújítási feladatokra 237 157 303 Ft-tal hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2019. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

            -személyi juttatás                                         714 189 356 Ft

-munkaadót terhelő járulékok és szociális

  hozzájárulás                                               132 474 088 Ft

            -dologi kiadások                                          520 484 777 Ft

-ellátottak pénzbeli juttatásai                         34 106 569 Ft

-egyéb működési célú kiadások                   738 543 774 Ft


b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

-beruházások:                                                 28 948 199 Ft

-felújítások:                                                  237 157 303 Ft

-egyéb felhalmozási kiadások:                                      0 Ft.


3. §      A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2019. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól háziorvosi ellátásra 49 498 500 Ft,  fogorvosi alapellátásra 9 898 200 Ft, védőnői feladatra 31 737 500 Ft, iskola-egészségügyi ellátásra 1 107 200 Ft teljesült.


4. §      A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2019. évi költségvetési maradványát a 1/14. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzati szinten jóváhagyott maradvány összege 2 140 203 641 Ft.


5. §      Az Önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


6. §      A Képviselő-testület a 2019. évi december 31-i hitel állományát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §      A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2019.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §      A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2019.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be - 1 409 945 Ft-tal hagyja jóvá.


9. §      A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.3. Önkormányzati vagyon10. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített mérlegét a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.


11. §    A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i fordulónapi mérlegében az

eszközök és források egyező főösszegét 5 558 660 916 Ft-tal elfogadja.


12. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 7. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken  4 720 958 090 Ft-tal állapítja meg.
4. Záró rendelkezések13. §    (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.11.) önkormányzati rendelete.
Sárbogárd, 2020. május 27.            Dr. Sükösd Tamás                                 Dr Venicz Anita

               polgármester                                          jegyzőKihirdetve: 2020. június 11.                                                                                                                       Dr Venicz Anita

                                                                                                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. mellékilet
35 KB
1.1 melléklet
72.5 KB
1.2. melléklet
72.5 KB
1.3 melléklet
73 KB
1.4 melléklet
73 KB
1.5 melléklet
74.5 KB
1.6 melléklet
82.5 KB
1.7 melléklet
36.5 KB
1.8 melléklet
37 KB
1.9 melléklet
33 KB
1.10 melléklet
30.5 KB
1.11 melléklet
28.5 KB
1.12 melléklet
48 KB
1.13 melléklet
30 KB
1.14 melléklet
31 KB
2. melléklet
31 KB
3. mellékilet
26 KB
4. mellékilet
28 KB
5. melléklet
48.5 KB
6. melléklet
3.24 MB
7. melléklet
39.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!