nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-27 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
Szepetnek Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény. 23.§.-a, 24.§-a, illetve 91. §-a alapján a Szepetnek Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §.


A rendelet hatálya Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Szepetnek Községi Önkormányzat intézményére terjed ki.Az Önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


2. §.


(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket        230 956 ezer Ft          eredeti előirányzattal

                                   303 300 ezer Ft          módosított előirányzattal, és

                                   292 634 ezer Ft          teljesítéssel a 3. számú melléklet szerinti részletezéssel,

  

 a kiadásokat              230 956 ezer Ft          eredeti előirányzattal,

                                   303 300 ezer Ft          módosított előirányzattal, és

                                   234 844 ezer Ft          teljesítéssel az 2. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeit a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(5) A Képviselő-testület a 2016. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az önkormányzatnál az 4. számú melléklet szerint jóváhagyja. (létszám)


(6) A Képviselő-testület 2016. évi támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadását a 6. számú melléklet szerint, az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 5. sz. melléklet szerint jóváhagyja.


(7) A Képviselő-testület a 2016. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszközátvételeket a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(8) A Képviselő-testület a 2016. évi pénzmaradvány alakulását a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(9) A Képviselő-testület a Szepetnek Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 10. számú melléklet szerint, 2016. december 31-i állapotot 1 764 233 ezer Ft-ban állapítja meg.


(10) A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(11) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzatnak 2016. évben az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs.A Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


4. §.


 (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket                               

 55 172 ezer Ft           eredeti előirányzattal

                                    60 170 ezer Ft           módosított előirányzattal, és

                                    57 033 ezer Ft           teljesítéssel a 15. számú melléklet szerinti részletezéssel,


 a kiadásokat               55 172 ezer Ft             eredeti előirányzattal

                                   60 170 ezer Ft             módosított előirányzattal, és

                                   48 458 ezer Ft            teljesítéssel a 14. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület a közös hivatal működési kiadásait a 14. számú melléklet alapján jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeket a 15. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(5) A Képviselő-testület a 2016. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát a közös hivatalnál a 16. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(6) A Képviselő-testület a közös hivatal 2016. évi pénzmaradvány kimutatás alakulását a 17. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(7) A Képviselő-testület a Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét a 18. számú melléklet szerint, 2016. december 31-i állapotot 7 776 ezer Ft-ban állapítja meg.


(8) A Képviselő-testület a közös hivatal 2016. évi eredmény kimutatását a 19. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Királyi Pál Általános Művelődési Központ költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


3. §.


(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket        83 243 ezer Ft           eredeti előirányzattal

                                    92 066 ezer Ft           módosított előirányzattal, és

                                    87 363 ezer Ft           teljesítéssel a 27. számú melléklet szerinti részletezéssel,


a kiadásokat               83 243 ezer Ft            eredeti előirányzattal

                                   92 066 ezer Ft            módosított előirányzattal, és

                                   81 768 ezer Ft            teljesítéssel a 26. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(4) A Képviselő-testület az intézményi működési és felhalmozási kiadásait a 26. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(5) A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeit a 27. számú melléklet szerint jóváhagyja


(6) A Képviselő-testület a 2016. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az intézménynél a 28. számú melléklet szerint jóváhagyja. (létszám)


(9) A Képviselő-testület a 2016. évi pénzmaradvány alakulását a 29. számú melléklet szerint jóváhagyja.(7) A Képviselő-testület az intézmény 2016. évi egyszerűsített mérlegét a 30. számú melléklet szerint, 2016. december 31-i állapotot 9 145 ezer Ft-ban állapítja meg.


(8) A Képviselő-testület az intézmény 2016. évi eredmény kimutatását a 31. számú melléklet szerint jóváhagyja.Záró rendelkezések


5.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Szepetnek, 2017. május 25.
Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2017. május 26.
Szalai-Gaál Mónika


jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-12. melléklet
80.4 KB
13-24. melléklet
316 KB
25-36. melléklet
71.29 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!