nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzata
Hatályos:2014-04-24 -tól
Regöly Község Önkormányzata
REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. ( IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Regöly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:


1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:


  1. bevételeinek főösszegét 185.982.000,- Ft-ban, azaz egyszáznyolcvanötmillió-kilencszáznyolcvankettőezer forintban ,
  2. kiadásainak főösszegét 180.369.000,- Ft-ban, azaz egyszáznyolcvanmillió-háromszázhatvankilencezer forintban;
  3. költségvetési bevételeinek összegét 185.616.000,- Ft-ban, azaz egyszáznyolcvanötmillió-hatszáztizenhatezer forintban;
  4. költségvetési kiadásainak összegét 181.578.000,- Ft-ban, azaz egyszáznyolcvanegymillió-ötszázhetvennyolcezer forintban;
  5. a költségvetési többlet összegét 4.038.000,- Ft-ban, azaz négymillió-harmincnyolcezer forintban;
  6. finanszírozási bevételeit 5.870.000,- Ft-ban, azaz ötmillió-nyolcszázhetvenezer forintban, (melyből  felhalmozási célú hitelfelvétel 746.000,- Ft)

hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 1/2.  melléklet szerint fogadja el.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként és célonként részletezve a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését bevételi forrásonként és kiemelt előirányzatonként a 2/1. és a 2/2. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.


(6) Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiadási előirányzata teljesítését feladatonként a 5., 6. melléklet szerint fogadja el.


2. §(1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket és azok célonkénti  és évenkénti bontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat ( kedvezményeket ) a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A költségvetési szervek létszámának alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.3. §


(1) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát - 10.  melléklet - a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 850.558 E Ft-ban állapítja meg.


(2) A 0-ra leírt befektetett eszközökről, az érték nélkül nyilvántartott eszközökről és a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről készült vagyonkimutatást a 10/a, 10/b és a 10/c melléklet szerint hagyja jóvá.


4. §


(1) A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát 9.042 E Ft összegben hagyja jóvá a 11. mellékletnek megfelelően.


(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


6. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
            Kövér István                                                                         Budainé Vajk Ildikó

            polgármester                                                                                     jegyzőA rendelet kihirdetésének napja: 2014. április 23.
                                                                                                          Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
84.5 KB
3. melléklet
18 KB
4. melléklet
30.5 KB
5. melléklet
42 KB
6. melléklet
19.5 KB
7. melléklet
20.5 KB
8. melléklet
17.5 KB
9. melléklet
17.5 KB
10. melléklet
31 KB
10-a. melléklet
19 KB
10-b. melléklet
20 KB
10-c. melléklet
16.5 KB
11. melléklet
20.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!