nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2016 (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-06-01 - 2016-06-01
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2016 (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL


Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 92. §-ában és 132. § (4) bekezdésében, foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet 8. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„ 8.§ (4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetén a feltételek fennállását az ellátás megállapítása előtt a jegyző által kijelölt 2 ügyintéző vizsgálja a rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatvány használatával.”


2.§


Jelen rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba és június 2-án hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!