nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

557 041 011 Ft

Költségvetési bevétellel561 417 302 Ft


Költségvetési kiadással


10 890 954 Ft

maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3.  mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2 ,6.3, 6.4 , 7.1, 7.2, 7.3., 7.4  mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a  8.1, 8.2, 8.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


3. §

 (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.5. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
..........................................

.......................................

Lengyelné Bús Zita

jegyző

Hajdú Istvánné

polgármesterA rendelet kihirdetve: 2017. május 30.

Lengyelné Bús Zita

         jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
4 2017 zárszámrend.
67.63 KB
4 2017 zárszámmell.
528 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!