nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-15 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelete
Pácin Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Pácin Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati  rendelet  1. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. §.


  1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését


407 579 624 Ft bevétellel és  kiadással


állapítja meg.


  1. A rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-19. melléklete lép.


  1. §.


Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
                      Gégény Zsuzsanna                         Csonka István                           

                          polgármester                                   jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
240.47 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!