nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 - 2019-05-30
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 6/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét, kizárólagosan a Kis-Jakab Dezső egyéni vállalkozó (8416 Dudar, Petőfi S. u. 3.), mint közszolgáltató jogosult és köteles ellátni az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2028. december 31-ig."

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Trieblné Stanka Éva Renáta sk.


Feketéné Esztergályos Hilda sk.

polgármester

                jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
196.74 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!