nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszaszalka község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Tiszaszalka község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
Tiszaszalka Község Önkormányzata 2018. évi Zárszámadásáról.

Tiszaszalka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


237.249.533 Ft költségvetési bevétellel

204.321.662 Ft költségvetési kiadással

          32.927.871 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.


(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1-6.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


Záró rendelkezések


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Lapos István                                                                                                                                       Balogh Rita

polgármester                                                                                                                                         aljegyző
Záradék:

Ez a rendelet 2019. május 29. napján kihirdetésre került.
                                                                                                                      Balogh Rita

                                                                                                                       aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Rendelet
8.58 MB
Rendelet
39.5 KB
Rendelet melléklete
362 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!