nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-01 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


8/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete


az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításárólLovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Lovászi község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, orvosi, fogorvosi ügyeletre és az iskola-egészségügyi ellátásra.

2.§

(1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatokat ellátó területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet: Lovászi Község Önkormányzata, Kerkateskánd Község Önkormányzata, Szécsisziget Község Önkormányzata, közigazgatási területével megegyező terület.

(2) A háziorvosi körzet székhelye: 8878 Lovászi, Lakótelep 84.

(3) A háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatok ellátásához kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának feladatellátásában a társulás tagjaként biztosítja. Az ügyeleti ellátás helye:
8960, Lenti, Templom tér 10.

3.§

(1) A területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi körzet:

Lovászi Község Önkormányzata, Kerkateskánd Község Önkormányzata, Dobri Község Önkormányzata, Szécsisziget Község Önkormányzata, Tormafölde Község Önkormányzata és Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata közigazgatási területével megegyező terület.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 8878 Lovászi, Lakótelep 85.

(3) A fogorvosi ügyeleti ellátásról az önkormányzat ellátási szerződés útján gondoskodik.

Az ügyeleti ellátás helye: 8900. Zalaegerszeg, Ola utca 16/D.


4.§

(1) A területi ellátási kötelezettséggel működő területi védőnői körzet:

Lovászi Község Önkormányzata, Kerkateskánd Község Önkormányzata, Szécsisziget Község Önkormányzata közigazgatási területével megegyező terület.

(2) A védőnői körzet székhelye: 8878 Lovászi, Ady utca 9.


5.§

(1) Az iskola-egészségügyi ellátási körzet: Lovászi Község Önkormányzata és Tornyiszentmiklósi Község Önkormányzata illetékességi területén működő valamennyi köznevelési intézmény.

(2) Az iskola-egészségügyi körzet székhelye: 8878 Lovászi, Lakótelep 84.


6.§

(1) Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi és fogorvosi körzet kialakításáról szóló 12/2006. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete.


Lovászi, 2016. szeptember 29.                           Léránt Ferenc                                                     dr. Hercz Judit

                          polgármester                                                           jegyzőKihirdetve: 2016. szeptember 30.


dr. Hercz Judit

      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!