nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.24.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének

4/2018 (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  3/2017. /II.15./ sz. rendelete módosításáról a következőket rendeli el:  1. §A Rendelet 3.§- az alábbiak szerint módosul:  1. A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi módosított főösszegét:                                    199.686.966 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

199.686.966 Ft tárgyévi költségvetési kiadással


állapítja meg. 


Ezen belül az Önkormányzat működési kiadási:

           

                                                                            ered.ei.       II. mód.ei.               III. mód.ei.


Foglalkoztatottak személyi juttatásai        26.331.125 Ft     28.041.830 Ft     38.844.268Ft

Külső személyi juttatások                            6.920.820 Ft      8.020.820 Ft         7.620.820Ft

Egyéb személyi juttatások                                          0Ft         280.000 Ft            280.000Ft

Munkaadókat terhelő jár. és szochó.            5.542.863 Ft      5.542.863 Ft        7.042.863Ft

Készlet beszerzés                                         4.700.000 Ft      5.400.000 Ft        7.416.086Ft

Kommunikációs szolgáltatások                      650.000 Ft         850.000 Ft         1.000.000Ft

Szolgáltatási kiadások                               11.150.000 Ft    11.500.000 Ft       11.562.388Ft

Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.        4.300.000 Ft      4.300.000 Ft        4.477.164Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai                       10.300.000Ft    10.300.000 Ft     11.858.500Ft                    

Egyéb működési célú kiadások                 63.815.711 Ft    65.630.323 Ft      81.245.706Ft

                                                                                                            


Intézményi beruházások                             6.558.626 Ft      7.497.256Ft         9.136.286Ft

Felújítások                                                 17.463.070 Ft    16.948.070 Ft      16.043.749Ft

Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz     2.609.136 Ft       2.609.136 Ft       2.561.388Ft


Az Önkormányzat működési bevételei:         eredeti ei.        II.mód.ei.        III. mód.ei.                              


Önkormányzatok működési támogatásai:74.679.858 Ft     76.694.123 Ft      80.354.590Ft

Működési célú tám. áht-n belülről           35.586.484 Ft     35.586.484 Ft      54.326.533Ft

Közhatalmi bevételek                              11.270.000 Ft     11.270.000 Ft      14.635.995Ft

Működési bevételek                                   3.289.250 Ft       3.115.690 Ft        5.126.459Ft

Ingatlanok értékesítse                                                               873.630 Ft           873.630Ft

Előző évi pénzmaradvány                        35.915.759 Ft     40.558.371 Ft      40.558.371Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések                                              2.561.388 Ft        2.561.388Ft

2.§s

A Rendelet 1-21. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-21. számú melléklete lép

3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Somogysámson, 2018. május 24.


Farkas János sk.                                              Dr. Árvai Tibor sk.

  polgármester                                                         aljegyző

Záradék: Jelen rendelet Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően 2018. május 24. napján kihirdetésre került.                                                                                                        

                                                                                                Somogysámson, 2018. május 24.

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                             Dr. Árvai Tibor

aljegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek 4/2018. (V.24.) sz. rendelethez
82.6 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!