nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-14 - 2015-11-15
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete
a Tapsony Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tapsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdésének  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Tapsony Község Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:1. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselőtestület az önkormányzata és a költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetése


Bevételi, kiadási főösszegét                                        118.032 e Ft-ban                              


működési költségvetési bevételét                                103.932 e Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételét                             14.100 e Ft-ban


működési költségvetési kiadását                                102.832 e Ft-ban

felhalmozási költségvetési kiadását                              15.200 e Ft-ban


Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)

- 0 eFt-ban

működési költségvetési egyenlegét                                - 0 eFt-ban

felhalmozási költségvetési egyenlegét                            - 0 eFt-ban állapítja meg.”
2. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A Képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó óvoda 2015. évi költségvetése 16.211 e Ft, a működési célú támogatása 15.350 e Ft, a feladatfinanszírozás kiegészítéseként a képviselőtestület 5.357 e Ft önkormányzati többlettámogatást biztosít az óvoda működtetésére.”
3. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.
4. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.
5. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.
6. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.
7. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelete 5. melléklete lép.
8. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelete 6. melléklete lép.
9. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelete 7. melléklete lép.
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Tapsony, 2015. november 12.              Fábos István                                                                               Hajdu Szabina

              polgármester                                                                                  aljegyző

Záradék:


A rendelet 2015. november 13. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2015. november 13.                  Hajdu Szabina

                      aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
280.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!