nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 12/2006 (IX.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-01 -tól
Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 12/2006 (IX.15.) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról

[1]Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §-a alapján a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-ában biztosított ellátás, valamint a községi konyha által biztosított egyéb szolgáltatások után fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:1. §


Térítési díjat kell fizetni az óvodai ellátottak, a szociális étkeztetettek, a napközisek, az óvodai és konyhai dolgozók, az alkalmazottak, illetve a vendégétkezők által igénybevett étkezés után.2. §[2]


Étkeztetést igénybe vevők

Napi nettó nyersanyagnorma

Térítési díj (nyersanyagnorma +ÁFA)

Óvoda

Gyermek tízórai+ebéd+uzsonna

390,-Ft

495,-Ft

Általános iskola

Tízórai+ebéd+uzsonna

520,-Ft

660,-Ft

Általános iskola

Ebéd

354,-Ft

450,-FtTérítési díj (nyersanyagnorma+rezsi+ÁFA)

Felnőtt ebéd

(közalkalmazott,)

400,-Ft

508,-Ft

Ebéd Vendégétkezés helyben

400,-Ft

850,-Ft

Vendégétkezés (csoportos, kiszállítás nélkül).

Ebéd

400,-Ft

765,-Ft

Vendégétkezés Ebéd (csoportos, 10 fő felett).

Ebéd

400,-Ft

800,-Ft

Vendégétkezés Ebéd (csoportos, környező településre szállítva).

Ebéd

400,-Ft

830,-Ft

Szociális étkeztetés

Ebéd


370,-Ft

Intézményi térítési díj:

525,-Ft/ellátási nap


Személyi térítési díj:


- az intézményi térítési díj 72,5 %-a, 381,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénye vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg,


- az intézményi térítési díj 87,5 %-a, 455,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg,


- az intézményi térítési díj 100 %-a, 525,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át meghaladja.


Kiszállítási díj (helyben): 65,-Ft


A szociális étkeztetés intézményi és személyi térítési díja, valamint a kiszállítási díj az ÁFÁ-t tartalmazza.3. §


(1)       E rendelet 2006. október hó 01. napjával lép hatályba.

(2)       E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2003. (XII.11.) számú rendelet hatályát veszti.

(3)       A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Gönczné Majoros Ildikó sk.                                              Berkenyés István sk.

körjegyző                                                                  polgármesterA rendelet kihirdetve:


Zalavár, 2006. szeptember 16.


                                                                                              Gönczné Majoros Ildikó sk.

körjegyző


1.melléklet a 12/2006.(IX.15.) számú rendelethez[3][1]

Módosította a 8/2016. (V. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. május 26-tól.

[2]

Módosította a 2/2020. (II.143.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. március 1-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2012. április 1-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!