nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2004.(XII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-02 -tól
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2004.(XII.16.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

A Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról az alábbi rendeletet alkotja.


  1. §


Rábapatona Község Önkormányzata az illetékességi területén e rendeletével bevezeti a magányszemélyek kommunális adóját.


2. §


Az adó mértéke adótárgyanként és évente 8.000.- Ft.


3. §


  1. Ez a rendelet 2005. január 1-én lép hatályba.
  2. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!