nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2019 (V.30..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2019 (V.30..) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


20/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete


Sárbogárd Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásárólSárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése2. § (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési beszámolóját


4 181 948 961 Ft módosított bevételi előirányzattal és

4 252 197 112 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

4 181 948 961 Ft módosított kiadási előirányzattal és

1 954 149 817 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.


(2) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 2 278 587 023 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 2 363 783 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 337 689 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 519 675 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 341 563 Ft-tal hagyja jóvá.


(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2018. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 1/12. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra 156 640 600 Ft-tal, a felújítási feladatokra 107 204 731 Ft-tal hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2018. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

            -személyi juttatás                                         638 123 975 Ft

-munkaadót terhelő járulékok és szociális

  hozzájárulás                                               120 525 654 Ft

            -dologi kiadások                                          583 584 949 Ft

-ellátottak pénzbeli juttatásai                         38 881 747 Ft

-egyéb működési célú kiadások                   269 482 854 Ft


b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

-beruházások:                                               156 640 600 Ft

-felújítások:                                                  107 204 731 Ft

-egyéb felhalmozási kiadások:                                      0 Ft.


3. §      A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2018. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól háziorvosi ellátásra 41 951 700 Ft,  védőnői feladatra 30 075 700 Ft, iskola-egészségügyi ellátásra 913 000 Ft teljesült.


4. §      A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2018. évi költségvetési maradványát a 1/14. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzati szinten jóváhagyott maradvány összege 2 298 047 295 Ft.


5. §      Az Önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


6. §      A Képviselő-testület a 2018. évi december 31-i hitel állományát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §      A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2018.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §      A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2018.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be - 2 098 202 Ft-tal hagyja jóvá.


9. §      A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.3. Önkormányzati vagyon10. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített mérlegét a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.


11. §    A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i fordulónapi mérlegében az

eszközök és források egyező főösszegét 5 624 968 925 Ft-tal elfogadja.


12. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 7. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken  4 525 770 478 Ft-tal állapítja meg.


4. Záró rendelkezések13. §    (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete.
Sárbogárd, 2019. május 29.            Dr. Sükösd Tamás                                 Dr Venicz Anita

               polgármester                                                  jegyzőKihirdetve: 2019. május 30.                                                                                                  Dr Venicz Anita

                                                                                                             jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
39.5 KB
1.1 melléklet
81 KB
1.2 melléklet
80.5 KB
1.3 melléklet
81.5 KB
1.4 melléklet
81.5 KB
1.5 melléklet
83 KB
1.6 melléklet
89.5 KB
1.7 melléklet
41 KB
1.8 melléklet
41.5 KB
1.9. melléklet
37.5 KB
1.10 melléklet
34.5 KB
1.11 melléklet
32.5 KB
1.12 melléklet
51.5 KB
1.13. melléklet
33.5 KB
1.14 melléklet
35 KB
2. melléklet
35 KB
3. melléklet
30.5 KB
4. melléklet
32.5 KB
5. melléklet
47.5 KB
6. melléklet
3.45 MB
7. melléklet
43.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!