nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (IV.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-21 - 2018-04-22
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (IV.20.) önkormányzati rendelete
egyes rendeletek módosításáról

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

az 1. § tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, illetve 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a 2. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11., 19. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:


2. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Jászapáti város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Jászapáti Városi Önkormányzat az általa kötött közszolgáltatási szerződés útján látja el.”


3. §


(1) Jelen rendelet 1. §-a 2018. május 2. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 2. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!