nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-07-01 - 2012-04-23
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a 2011.évi költségvetésről szóló 2 /2011./II.08./ rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 68.§ (1), (2), (3) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:1.§A Működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 4/f melléklet  helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. A Jászapáti Város Önkormányzatának létszámadatai 18. melléklet helyébe e rendelet 2 számú melléklete lép2.§E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!