nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-10-01 - 2011-10-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város címerének és zászlajának használata rendjéről szóló 21/2009./X.01./rendelet módosításáról.

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § /2/ bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Jászapáti Város címerének és zászlajának rendjéről szóló 21/2009./X.01./ önkormányzati rendelet 3.§ /2/ bekezdése a következő n./ ponttal egészül ki:


„3. § /2/ n.) közterület-felügyelő egyenruháján karjelzésként”2.§


Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!