nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2017. /V.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. /III.09./ önkormányzati rendeletének módosításáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


6/2017. /V.30./ önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. /III.09./ önkormányzati rendeletének módosításáról


Az önkormányzat képviselő-testülete a 3/2016. /III.09./ önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési bevételeket 350.463 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   229.163 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                          33.985 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           52.356 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                            643 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                        442 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                    33.179 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   695 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási összegét 354.189 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                              

          - felhalmozási kiadások                                                                         35.077 ezer Ft

beruházási kiadások                                                        14.155 ezer Ft

felújítási kiadások                                                                 841 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                        800 ezer Ft

felhalmozási célú tartalék                                                23.506 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                            314.887 ezer Ft

személyi juttatások                                                            74.671 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        17.546 ezer Ft

dologi kiadások                                                                  82.783 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                4.856 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                        118.649 ezer Ft

működési célú tartalék                                                       16.382 ezer Ft


2.§.A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                               

(1) A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 50.877 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás      8.903 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                    3.450 ezer Ft

Kiadások:

                             Működési kiadások                                                                49.388 ezer Ft

                             Ebből:

   Személyi juttatások                                                       12.066 ezer Ft

   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó       3.242 ezer Ft

   Dologi kiadások                                                                         34.080 ezer Ft


Záró rendelkezések


3.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Lovászi, 2017. május 29.Léránt Ferenc                                                                        dr. Novák Anett

polgármester                                                                                jegyző

                                                                                    

                                  

Kihirdetve: Lovászi, 2017. május 30.

                                                                                                         

                                                                                            dr. Novák Anett

                                                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
282.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!