nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2017. /V.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. /III.09./ önkormányzati rendeletének módosításáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


6/2017. /V.30./ önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. /III.09./ önkormányzati rendeletének módosításáról


Az önkormányzat képviselő-testülete a 3/2016. /III.09./ önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési bevételeket 350.463 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   229.163 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                          33.985 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           52.356 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                            643 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                        442 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                    33.179 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   695 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási összegét 354.189 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                              

          - felhalmozási kiadások                                                                         35.077 ezer Ft

beruházási kiadások                                                        14.155 ezer Ft

felújítási kiadások                                                                 841 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                        800 ezer Ft

felhalmozási célú tartalék                                                23.506 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                            314.887 ezer Ft

személyi juttatások                                                            74.671 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        17.546 ezer Ft

dologi kiadások                                                                  82.783 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                4.856 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                        118.649 ezer Ft

működési célú tartalék                                                       16.382 ezer Ft


2.§.



A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                               

(1) A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 50.877 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás      8.903 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                    3.450 ezer Ft

Kiadások:

                             Működési kiadások                                                                49.388 ezer Ft

                             Ebből:

   Személyi juttatások                                                       12.066 ezer Ft

   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó       3.242 ezer Ft

   Dologi kiadások                                                                         34.080 ezer Ft


Záró rendelkezések


3.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Lovászi, 2017. május 29.



Léránt Ferenc                                                                        dr. Novák Anett

polgármester                                                                                jegyző

                                                                                    

                                  

Kihirdetve: Lovászi, 2017. május 30.

                                                                                                         

                                                                                            dr. Novák Anett

                                                                                                   jegyző



Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
282.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!