nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 5/2018 (II.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-23 -tól
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 5/2018 (II.23.) önkormányzati rendelete
a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése módosul:


„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


                    a) 2017.  módosított bevételi előirányzata                           317.788.207 Ft

                                     bevételi előirányzat növekedés                                6.215.187 Ft

                                     módosított bevételi előirányzat:                        324.003.394 Ft


                    b) 2017. módosított kiadási előirányzata                            317.788.207 Ft

                                    kiadási előirányzat növekedés                                  6.215.187 Ft

                                    módosított kiadási előirányzat:                         324.003.394 Ft2. §


A Költségvetési rendelet:3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. december 31-i hatállyal kell alkalmazni, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!