nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2013. (X.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-04 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2013. (X.17.) önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Kistarcsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Kistarcsa Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátási kötelezettségének teljesítése érdekében 4 háziorvosi, 2 házi gyermekorvosi, 2 fogorvosi, 5 védőnői és 2 iskola-egészségügyi, valamint 1 iskolavédőnői körzetet alakít ki.


2. §


(1) A háziorvosi körzeteket és azok területi leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A házi gyermekorvosi körzeteket és azok területi leírását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A fogorvosi körzeteket és azok leírását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A védőnői körzeteket és azok területi leírását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az iskola-egészségügyi körzeteket az 5. számú melléklet tartalmazza.


3. §


(1) E rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kistarcsa város háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői és fogorvosi körzeteiről szóló 34/2008. (XI. 24.) önkormányzati rendelet.
Csatolmányok

Megnevezés méret
5. melléklet
31.28 KB
1. sz. melléklet
216.51 KB
2. sz. melléklet
214.77 KB
3. sz. melléklet
210.01 KB
4. sz. melléklet
167.53 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!