nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008 (II.20.) rendelete
Hatályos:2008-04-01 - 2019-10-13
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008 (II.20.) rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról

Nógrádsipek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXV. törvény 17. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselők tiszteletdíjának megállapításáról a következő rendeletet alkotja:


1. §.

A települési képviselőt a testületi munkában való részvételéért, közreműködéséért megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.


2. §.

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértéke havi 12.000.- Ft.


3. §.

A tiszteletdíj kifizetése negyedévenként az Önkormányzat házipénztárából történik.


4. §.


5. §.

(1) A képviselőnek, bizottság tagjának az e tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt indokolt költségét meg kell téríteni.

(2) A költségek megtérítése a polgármester engedélye alapján az Önkormányzat házipénztárában történik.


6. §.

Ez a rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a képviselő- testület tárgyban alkotott 2/2007. (II. 12.) rendelete.

     

Nógrádsipek. 2008. február 19.                          Doman Ferenc sk.                                               Dr. Kiss Tamás sk.

                             polgármester                                                           körjegyzőA rendelet kihirdetve:


Nógrádsipek, 2008. február 20.


                                                                                                Dr. Kiss Tamás sk.

                                                                                                       körjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!