nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontja alapján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) 1.§ (1) bekezdésében és 5. § b.) és c.) pontjában kapott felhatalmazásra figyelemmel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról a következőket rendeli el:

  1. §

A helyi adók megállapítása


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete magánszemélyek kommunális adója és helyi iparűzési adó megállapításáról dönt határozatlan időre.2. §

Magánszemélyek kommunális adója


A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként évente a következő:Lakás

10.000.- Ft

Garázs

3.000.- Ft

Műhely

10.000.- Ft

Üzlet

18.000.- Ft

Telek

4.000.- Ft

Hegyi pince

6.000.- Ft3. §

Helyi iparűzési adó


(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység estén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.000 Ft.


4. §

Záró rendelkezések


  1. Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/1993. (XII. 16.), 12/1998. (XII. 8.), 19/2003. (XII. 17.), 14/2004. (XII. 1.), 19/2006. (XII. 13.), 14/2009. (XII. 8.), 15/2011. (XII. 22.), 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendeletekkel módosított 5/1992. (XI. 9.) önkormányzati rendelet, valamint helyi iparűzési adóról szóló 3/2011. (II. 16.), 18/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 11/2009. (XII. 8.) önkormányzati rendelet.

Szepetnek, 2015. november 24.

Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdetésre került: 2015. november 25.
Szalai-Gaál Mónika


jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!