nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(V. 26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-27 - 2022-12-31
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltak szerint 99 637 251 Ft bevétellel, és a 2. mellékletben foglaltak szerint 57 761 914 Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. mellékletben, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § Az eszközök vagyonkimutatását a 8. melléklet, a források vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet mutatja be.

8. § A pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat által biztosított hitelek és kölcsönök alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti.

(2) A jelen rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
118.52 KB
2. melléklet
134.43 KB
3. melléklet
103.26 KB
4. melléklet
119.12 KB
5. melléklet
108.66 KB
6. melléklet
111.06 KB
7. melléklet
83.88 KB
8. melléklet
129.12 KB
9. melléklet
99.04 KB
10. melléklet
75.81 KB
11. melléklet
81.98 KB
12. melléklet
90.64 KB
13. melléklet
80.11 KB
14. melléklet
105.84 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!