nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-02 -tól
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete
a víztározó felső részének helyi jelentőségű természetvédelmi területté való nyilvánításról szóló 14/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nőtincs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdése a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 143.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1.§. Nőtincs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a víztározó felső részének helyi jelentőségű természet védelmi területté való nyilvántartásáról szóló 14/2002.(XII.14.) sz. önkormányzati rendelet 3.§.(2) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:


„ (2) A természetvédelmi területen és közvetlen környékén vadászat csak az I. fokú természetvédelmi hatóság engedélyével folytatható.

A helyi védelemben részesített földterület fenntartása, állagmegőrzése a tulajdonos feladata. Ha a védelem érdekei megkövetelik az önkormányzat elrendelheti a jó karban tartása, illetve a természeti értékek megóvására vonatkozó kötelezettség teljesítését.


2.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!