nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-25 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. /II.28./ önkormányzati rendelet módosításáról

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


3/2015. /II.24./ önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. /II.28./  önkormányzati rendelet módosításáról

                                                       

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                  

I.


1.§


                                               A KR rendelet 3.§. helyére a következő lép:(1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési bevételeket  57 213 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről      17 894 ezer Ft,

- közhatalmi bevételek                                                          11 176 ezer Ft,

- működési bevételek                                                              5 959 ezer Ft,

- működési célú átvett pénzeszközök                                      7 727 ezer Ft,

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   6 435 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                          4 223 ezer Ft,

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 3 799 ezer Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási összegét

55 632 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                                                

           

Finanszírozási kiadások                                             612 e Ft

Finanszírozási bevételek                                            612 e Ft.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

                                    Működési célra                                  5 088 ezer Ft


A költségvetési többlet külső finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások:

                        Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre:               6 669 ezer Ft(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtson be.


 (4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 3 főben állapítja meg.

(1 fő teljes munkaidős,  2 fő 6 órás munkavállaló)

 (5) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 2 főben állapítja meg


2.§


E rendelet – mellékleteivel -  a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Végh László                                                                          dr. Hercz Judit

polgármester                                                                                jegyző
Kihirdetve: 2015.február 24

                           dr. Hercz Judit

                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
37.36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!