nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl község képviselő-testületének 4/2016 (V.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-13 -tól
Rábakecöl község képviselő-testületének 4/2016 (V.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.


A  rendelet hatálya:


  1. §


A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervére terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását


      84 803 E Ft bevétellel

                                                           64 080 E Ft kiadással és

                                                           20 723 E Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.


3. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.(4) Az Önkormányzat valamint a költségvetési szerv beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítése a 7/a és 7/b. számú mellékletek szerint kerül elfogadásra.


(5) A Képviselő-testület az önkormányzat szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre valamint belülre átadott pénzeszközeit működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


Költségvetési létszámkeret


4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye záró létszámkeretét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


Pénzmaradvány


5. §


Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett,- beszámoló szerinti- tárgyévi pénzmaradványát a 11. számú melléklet szerint


Egyéb rendelkezések


6. §


(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapotnak megfelelő vagyon-

mérleget az 12. számú melléklet szerint állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 13. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait 14. számú melléklet tartalmazza.


(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 15. számú melléklet tartalmazza.


(5) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint (16. számú melléklet) jóváhagyja.Záró rendelkezések


7. §Ez a rendelet a 2016. május 13-án lép hatályba.

   Tuba Erik                                                                                                             Dr. Gál László

 polgármester                                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-15.sz. melléklet
374.5 KB
16. sz. melléklet
21.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!