nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-18 - 2015-04-19
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete
a Tapsony község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 3/2001. (V.31.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Hatályát veszti Tapsony község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 3/2001. (V.31.) önkormányzati rendelete.2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2015. április 16.
                    Fábos István                                                                  Károlyné Csobod Hajnalka

                    polgármester                                                                                 jegyző


Záradék:


A rendelet 2015. április 17. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2015. április 17.                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!