nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-27 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:


Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2015. évi költségvetése összevont bevételei előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 771 373 eFt módosított előirányzat főösszeg mellett 1 883 784 eFt  teljesítéssel hagyja jóvá.


2. §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási kiadásokkal is összevont 2015. évi költségvetése kiadásai éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban jelen rendelet a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, 1 805 130 eFt főösszeggel hagyja jóvá.


3. §

 

(1)               A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetési maradványát, a rendelet 10. sz. mellékletében szereplő maradvány kimutatás szerint 78 654 eFt összegben hagyja jóvá.

(2)               Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletében eredeti előirányzatként a finanszírozási bevételek között tervezésre került 2015. évi maradvány összege 58 059 eFt, ezen felül a Képviselő testület a 10. számú mellékletben rögzített maradvány felhasználás szerint engedélyez előirányzat módosítást a 2016. évi költségvetésben 20 595 összevont értékben, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt, a 2016.évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetését szolgálja.


4. §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat  vagyonának értékét, 2015. 12.31-i állapot szerint, 7 579 177 eFt mérleg főösszeggel  a 11. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.


5.§


 1. A Képviselő-testület 2015. évi költségvetési bevételeinek összevont éves teljesítését jelen rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület 2015. évi költségvetési kiadásainak összevont éves teljesítését jelen rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont kiadásainak és bevételeinek közgazdasági tagolású mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének és az általa irányított költségvetési szerveinek2015. évi költségvetési kiadásai teljesítését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban – a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének és az általa irányított költségvetési szerveinek2015. évi költségvetési bevételei teljesítését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban – az5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetésének 2015.évi bevételi és kiadási előirányzata teljesítését, előirányzat csoportok és rovatok szerint tagolva a rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi teljesített kiadásait és bevételeit, kiemelt előirányzatonként és rovatonként a 6.1.,6.2.,6.3.,6.4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2015. évi kiadásainak feladatonkénti, kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a rendelet 7.1. és 7.2. számú mellékletei szerint állapítja meg.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat által teljesített beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését célonként jelen rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat által EU-s forrás felhasználásával megvalósuló beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2015.éves maradványai a rendelet 10. számú melléklete szerint kerülnek jóváhagyásra.


 1. Az Önkormányzat összevont 2015.12.31-i fordulónapra vonatkozó mérlege a rendelet 11. számú mellékletében rögzítettek szerint kerül elfogadásra.


 1. Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2015.évi eredmény kimutatásának részletes adatai a rendelet 12. számú mellékletében rögzítettek szerint kerülnek megállapításra.


 1. Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2015. évi vagyonkimutatása adatai jelen rendelet 13. számú melléklete szerint kerülnek megállapításra.


 1. Az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott támogatások adatait a rendelet 14. számú melléklete rögzíti.


 1. Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek létszámának 2015.évi teljesített adatai jelen rendelet 15. számú melléklete szerint kerülnek jóváhagyásra.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedése 2015. évi záró adatit e rendelet 16. számú melléklete szerint fogadja el.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2015. évi változását, havi bontásban jelen rendelet 17. számú melléklete szerint állapítja meg.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2015. évben biztosított közvetett támogatásokat a 18. sz. melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.

6. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
16-2016. 1. sz. melléklet
54.06 KB
16-2016. 2. sz. melléklet
59.85 KB
16-2016. 3. sz. melléklet
63.6 KB
16-2016. 4. sz. melléklet
47.35 KB
16-2016. 4. sz. melléklet 2.
43.04 KB
16-2016. 5. sz. melléklet
51 KB
16-2016. 6. sz. melléklet
59.31 KB
16-2016. 6. sz. melléklet folyt.
28.37 KB
16-2016. 6.1. sz. melléklet
58.77 KB
16-2016. 6.2. sz. melléklet
58.65 KB
16-2016. 6.3. sz. melléklet
57.55 KB
16-2016. 6.4. sz. melléklet
57.43 KB
16-2016. 7.1. sz. melléklet
49.84 KB
16-2016. 7.1. sz. melléklet. 2.
48.88 KB
16-2016. 7.1. sz. melléklet. 3.
48.31 KB
16-2016.7.2. sz. melléklet
44.76 KB
16-2016. 7.2. sz. melléklet 2.
41.96 KB
16-2016. 7.2. sz. melléklet 3.
45.92 KB
16-2016. 8. sz. melléklet
61.99 KB
16-2016. 8. sz. melléklet. folyt.
31.77 KB
16-2016. 9. sz. melléklet
37.91 KB
16-2016. 10. sz. melléklet
33.71 KB
16-2016. 11. sz. melléklet
36.89 KB
16-2016. 12. sz. melléklet
44.37 KB
16-2016.13. sz. melléklet
69.35 KB
16-2016. 13. sz. melléklet folyt.
45.32 KB
16-2016. 14. sz. melléklet
47.39 KB
16-2016. 15. sz. melléklet
36.22 KB
16-2016. 16. sz. melléklet
36.23 KB
16-2016. 17. sz. melléklet
62.18 KB
16-2016. 18. sz. melléklet
36.88 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!