nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-17 - 2020-06-30
Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.17.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. § Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján azon jogosultak részére havi rendszerességgel megállapított lakhatási támogatás,  gyógyszertámogatás és térítési díj támogatás, amelynek a Rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott határideje 2020. március 16. napját követően jár le, a jogosultsági határidő 2020. június 30. napjáig meghosszabbodik.  1. § Ez a rendelet a kihirdetése napján hatályba lép és 2020. június 30. napján hatályát veszti. A kihirdetés ideje: 2020. március 17. 10.00 óra.Balku Pál s.k.                                                                                 Szabó István s.k.

polgármester                                                                                        jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!