nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-07-01 - 2012-07-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:


1.§ (1) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet /a továbbiakban: Rendelet/ 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§ Az adókötelezettségre a helyi adókról szóló törvény előírásai az irányadóak.”


(2) A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ Az adó alanyára a helyi adókról szóló törvény előírásai az irányadóak.”


83) A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§ Az adókötelezettség keletkezésére, megszűnésére a helyi adókról szóló törvény előírásai az irányadóak.”


(4) A  28/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„5.§ A bevallásra, az adó megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvény előírásai az irányadóak.”


(5) Hatályát veszti a Rendelet 8.§-a.


2.§ Ez a rendelet 2012. július 01. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!