nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-01 - 2015-07-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete
A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet mellékletének 16. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„16.) Foglalt hely biztosítása

c.) féléves helybiztosítási díj meglévő vásározó árusok számára 11.811,- Ft+ÁFA

d.) féléves helybiztosítási díj új vásározó árusok számára 23.622,- Ft+ÁFA”


3. §

(1) Jelen rendelet 1. §-a 2015. július 01. napján lép hatályba és 2015. december 31. napján hatályát veszti.

(2)Jelen rendelet 2. §-a 2016. január 01. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!