nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2016 (V.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-05-26 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2016 (V.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

     Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti      jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi      CXCV. törvény 87. § és 91. § alapján a következőket rendeli el:

1.§

 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2015. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 3. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

 2015. évi összes bevétel                                                             374.369 e Ft

      2015. évi összes kiadás                                                               243.826 e Ft

      2015. évi maradvány                                                                   130.543 e Ft

      Értékvesztés elszámolása                                                             48.895 e Ft

      2015. évi helyesbített maradvány                                                  81.648 e Ft


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2015. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban tájékoztató jelleggel a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


2.§

 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá, melynek részletezését a 3., 12., 15., 16. melléklet tartalmazza:


 1.  Normatív támogatások                                                                      160.821 e Ft
 2. Közhatalmi bevételek                                                                           36.380 e Ft
 3. Működési bevételek                                                                              42.643 e Ft
 4. Átvett pénzeszközök                                                                            12.770 e Ft
 5. Irányítószervi támogatások                                                                  45.961 e Ft
 6. Felhalmozási bevételek                                                                         10.589 e Ft
 7. Működési támogatás                                                                              5.488 e Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                      59.717 e Ft


 1. A 2015 évi bevételi főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 3., 12., 28., melléklet tartalmazza.

3. §

 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat általa alapított költségvetési szerveknek 2015 évi kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 1. Személyi juttatások                                                                                    95.954 e Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulék                                                                      21.525 e Ft
 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                                  83.928 e Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                       23.883 e Ft
 5. Egyéb működési célú támogatás                                                                 2.928 e Ft
 6. Beruházások                                                                                               10.050 e Ft
 7. Felújítások                                                                                                       236 e Ft
 8. Felhalmozási kiadások áfája                                                                        2.706 e Ft
 9. Egyéb felhalmozási kiadások                                                                               0 e Ft
 10. Finanszírozási kiadás                                                                                    2.616 e Ft


 1. A 2015. évi kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 3., 13., 29. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak 2015. december 31-én adósságállománya nem volt, 2015. évben a Stabilitási tv. 3. §-a dósságot keletkezető jogügyletet nem kötött.
 2.  A 2015. évi kiadási főösszegen belül a Fejlesztési Kiadások –felhalmozási és felújításai kiadások – részletezését az 21. melléklet tartalmazza.

4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatottak, és az általa alapított költségvetési szervek 2015. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 18. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.

5. §

 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek egyszerűsített mérlegének főösszegét 549.126 e Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének


bevételi főösszegét:                                                         342.994 e Ft-ban

kiadási főösszegét:                                                           219.127  e Ft-ban

         2015. évi maradvány                                                       123.867 e Ft

        Értékvesztés elszámolása                                                  45.469 e Ft

        2015. évi helyesbített maradvány                                       78.398 e Ft


hagyja jóvá a 9., 10., 11. melléklet szerinti tartalommal.     


 1. A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének


bevételi főösszegét:                                                           77.336 e Ft-ban

kiadási főösszegét:                                                            70.660 e Ft-ban

          2015. évi maradvány                                                         6.676 e Ft

         Értékvesztés elszámolása                                                  3.426 e Ft

         2015. évi helyesbített maradvány                                       3.250 e Ft


hagyja jóvá a 25., 26., 27. melléklet szerinti tartalommal.  


 1. Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés bevételi és kiadási főösszegei tartalmazzák az önkormányzat által az ÁMK részére átadott intézményi finanszírozás összegét 45.961 e Ft összegben a 2., 3., 11., 27. melléklet alapján.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye pénzmaradványát az önkormányzatnál 79.907 e Ft-ban, az ÁMK-nál 3.374 e Ft, összesen 83.281 e Ft-ttal hagyja jóvá az 1. melléklet szerint

6. §

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
Zárszámadási mellékletek 1-29-ig
284 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!