nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015 (X.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-10-08 - 2015-10-12
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015 (X.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.). Kormányrendelet 43/A §-ban kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1.§


(1) Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)  A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a)      mérlegfőösszegét                       342 427 e Ft-ban

b)      folyó évi bevételeit                    285 547 e Ft-ban

c)       folyó évi kiadásait                    342 427 e Ft-ban

d)      költségvetési hiányát               56 880  e Ft-ban

         határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.


(3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi elemi költségvetésének

a)      mérlegfőösszegét                      323 305 e Ft-ban

b)      folyó évi bevételeit                    270 942 e Ft-ban

c)       folyó évi kiadásait                    323 305 e Ft-ban

d)      költségvetési hiányát                 52 363 e Ft-ban

         határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.


(4) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ 2015. évi elemi költségvetésének

a)      mérlegfőösszegét                        65 835 e Ft-ban

b)      folyó évi bevételeit                      61 318 e Ft-ban

c)       folyó évi kiadásait                      65 835 e Ft-ban

d)      költségvetési hiányát                4 517 e Ft-ban

határozza meg az 1/B melléklet részletezése szerint”


(2) A Rendelet 1, 1/A, és 1/B melléklete helyébe a jelen rendelet 1, 1/A, 1/B mellékletei lépnek.


2. §.


A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1, 1/A, 1/B. melléklet a 9/2015.(X.7.) önkormányzati rendelethez
72 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!