nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének 31/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-15 - 2020-07-16
Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének 31/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 28/2014. (XI.18.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 28/2014. (XI.18.) számú önkormányzati rendelete az alábbi 3/A.§-sal egészül ki:


3/A.§ Az önkormányzat honlapján a felhasználók számára elérhetővé teszi továbbá:

  1. az önkormányzat valamennyi képviselő-testületi és bizottsági ülésének napirendjét – a képviselőknek szóló meghívó kiküldésével egyidejűleg – elektronikusan kereshető formában,
  2. a képviselő-testület és a bizottságok nyilvános ülése napirendjén szereplő rendelettervezeteket, egyéb előterjesztéseket elektronikusan kereshető formában,


  1. a képviselő-testület és a bizottságok nyilvános ülése napirendjén szereplő előterjesztések mellékleteit, ezen belül az önkormányzat hivatala vagy az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai által előállított adattáblázatokat és szöveges mellékleteket elektronikusan kereshető formában,


  1. a képviselő-testület és a bizottságok zárt ülése napirendjén szereplő előterjesztések az egyéb jogszabályokra tekintettel nyilvánosságra hozható mellékleteit, ezen belül az önkormányzat hivatala vagy az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai által előállított adattáblázatokat és szöveges mellékleteket elektronikusan kereshető formában, amennyiben az az önkormányzat gazdasági érdekeit nem sérti,
  2. a képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveit kereshető formában 15 napon belül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott formában,
  3. a képviselő-testületi ülések nyílt tárgyalású napirendjein készült hang- és videófelvételeket kereshető formában az ülést követő 7 napon belül


  1. a képviselőtestület határozatait egységes adatbázisban, kereshető formában
  2. a képviselő testületi ülések olyan táblázatos és kereshető nyilvántartását, mely tartalmazza a meghirdetett napirendi pontokat, valamint címüket a meghirdetés sorrendjében, az ülésen felvett, levett és halasztott napirendeket, a napirendek végső sorrendjét, az egyes napirendhez kapcsolódó határozatok számát.
  3. a h) pontban foglaltakkal egyidejűleg a képviselők szavazási magatartását.


  1. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) alapján hozott határozatokat egységes adatbázisban, kereshető formában, ezen határozatok mellékleteit a c) pontban foglaltak értelemszerű alkalmazásával.


2.§


(1) E rendelet szabályait a 2019. október 24. napjától kezdődően benyújtott előterjesztésekre és elkészült jegyzőkönyvekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2020. július 15. napján lép hatályba, és 2020. július 16. napján hatályát veszti.


Horváth Csaba                                                         dr. Tiba Zsolt

 polgármester                                                                 jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
31-2020-VII. 13. rendelet indoklása
12.74 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!