nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(VIII.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-08-06 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(VIII.6.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 8/2010.(XII.08.) rendelet módosításáról.Karancsberény község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóról alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §

A Rendelet 2. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.  


3.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Karancsberény, 2013. augusztus 5.
      Csabainé Freistág Erzsébet                                                                Lantos Ibolya

              polgármester                                                                                    jegyzőA rendelet kihirdetve:
Karancsberény, 2013. augusztus 6.  

                                                                                                                Lantos Ibolya

                                                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!