nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-21 - 2014-11-26
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.21.) számú rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva Jászapáti Városi Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §Jászapáti Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.21.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:„1.§ (1) a) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét


 2.016.559 e Ft költségvetési bevétellel

2.016.559 e Ft költségvetési kiadással

                                                          

                       állapítja meg.2.§


  1. A Rendelet 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
  2. A Rendelet 3. számú mellékletének helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
  3. A Rendelet 3.1. számú mellékletének helyébe e rendelet 3.1. számú melléklete lép.
  4. A Rendelet 3.2. számú mellékletének helyébe e rendelet 3.2. számú melléklete lép.
  5. A Rendelet 3.8. számú mellékletének helyébe e rendelet 3.8. számú melléklete lép.
  6. A Rendelet 3.10. számú mellékletének helyébe e rendelet 3.10. számú melléklete lép.
  7. A Rendelet 3.13. számú mellékletének helyébe e rendelet 3.13. számú melléklete lép.
  8. A Rendelet 4. számú mellékletének helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
  9. A Rendelet 6. számú mellékletének helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
  10. A Rendelet 7. számú mellékletének helyébe e rendelet 7 számú melléklete lép.3. §


 (1) E rendelet 2014. november 21-én lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
10.39 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!