nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásról és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2017. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:Eredeti ei.Mód. ei.Tény


Kiadások mindösszesen:
919 960 5431 093 731 171926 577 949
ezen belül:


K1a személyi juttatások előirányzatát
305 789 933340 738 884326 088 263
K2a személyi juttatások járulékai ei-t
65 188 95071 653 47869 662 818
K3a dologi kiadások előirányzatát

286 087 915321 683 402301 449 236
K4az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát16 209 85017 391 85013 791 951
K5az egyéb működési célú kiadások előirányzatát26 375 34626 215 34613 361 936
K512az általános tartalékot

66 402 845108 599 8360
K6a beruházások előirányzatát

31 492 08731 271 90227 994 351
K7a felújítások előirányzatát

88 413 617102 191 309101 394 230
K8az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát4 000 0004 000 0002 850 000
K9finanszírozási kiadások előirányzatát
30 000 00069 985 16469 985 164
Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézmények szerinti részletezése:

intézmény             kiemelt előirányzatok megnevezése                                                            összeg (Ft-ban)
1. Százszorszép Óvoda


Eredeti ei.Mód. ei.Teljesítés

K1 személyi juttatások

74 830 86676 114 73468 542 690

K2 személyi juttatások járulékai

16 559 69916 559 69915 976 031

K3 dologi kiadások


8 094 5818 594 9238 001 286

K6 Beruházások


1 536 6801 325 921602 844

K7 felújítások


863 320614 079
2. Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti KiállításK1 személyi juttatások

9 903 34510 439 9758 999 094

K2 személyi juttatások járulékai

2 295 2042 295 2042 158 280
   K3 dologi kiadások


10 127 00711 597 66910 426 554

K6 Beruházások


2 650 0001 314 3110
3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi CentrumK1 személyi juttatások

94 395 62294 171 21092 734 239

K2 személyi juttatások járulékai

20 619 06320 560 82020 555 481

K3 dologi kiadások


140 019 210145 430 357142 717 640

K6 Beruházások


3 911 5201 669 1951 590 147

K7 felújítások


183 000183 000
4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde
K1 személyi juttatások

22 608 49731 799 63430 546 092

K2 személyi juttatások járulékai

5 053 8576 972 1156 972 115

K3 dologi kiadások


5 510 39828 706 72122 514 283

K6 Beruházások


273 0015 647 4774 498 776
5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal
K1 személyi juttatások

50 345 72852 628 84251 832 254

K2 személyi juttatások járulékai

11 243 71611 841 33511 841 335

K3 dologi kiadások


11 242 21810 619 4629 733 118

K6 Beruházások


400 000471 613459 199
6. Dunavecse Város Önkormányzata
K1 személyi juttatások

53 705 87575 584 48973 433 894

K2 személyi juttatások járulékai

9 417 41113 424 30512 159 576

K3 dologi kiadások


111 094 501116 734 270108 056 355

K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
16 209 85017 391 85013 791 951

K5 egyéb működési célú kiadások
26 375 34626 215 34613 361 936

K512 általános tartalék

66 402 845108 599 8360

K6 beruházások


22 720 88620 843 38520 843 385

K7 felújítások


87 367 297101 394 230101 394 230

K8 egyéb felhalmozási célú kiadások
4 000 0004 000 0002 850 000

K9 finanszírozási kiadások

30 000 00069 985 16469 985 164

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2017. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:Eredeti ei.Mód. ei.Teljesítés


Bevételek mindösszesen:
919 960 5431 093 731 1711 101 974 460
ezen belül:


B1Működési célú támogatások áht-n belülről
565 878 169612 660 836608 158 466
B2Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről094 396 69590 328 370
B3Közhatalmi bevételek


112 868 379122 038 924142 764 807
B4Működési bevételek


66 141 99996 184 99881 641 198
B5Felhalmozási bevételek

000
B6Működési célú átvett pénzeszközök
0440 000400 000
B7Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
000
B8B8 Finanszírozási bevételek működési célú
125 071 996118 009 718128 681 619
B8B8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célú50 000 00050 000 00050 000 000
Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetés intézményenkénti bevételei:

intézmény             kiemelt előirányzatok megnevezése                                                            összeg (Ft-ban)


Eredeti ei.Mód. ei.Teljesítés
1. Százszorszép Óvoda


B4 Működési bevételek

3 00015 00012 282

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

240 000200 000

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
209 944809 837809 837
2. Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytört. KiállításB4 Működési bevételek

1 573 9701 573 9701 212 838

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
376 787458 785458 785
3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi CentrumB1 Működési célú támogatások áht-n belülről242 201 45238 196 75237 179 418

B4 Működési bevételek

8 091 6948 341 0446 248 379

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
697 9671 824 9851 824 985
4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde
B4 Működési bevételek

404 83011 463 07211 368 371

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

200 000200 000

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
372 640436 435436 435
5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal
B1 Működési célú támogatások áht-n belülrőlB4 Működési bevételek

2 354 0002 354 0001 207 957

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
249 965485 528485 528
6. Dunavecse Város Önkormányzata
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről323 676 717574 464 084570 979 048

B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről094 396 69590 328 370

B3 Közhatalmi bevételek

112 868 379122 038 924142 764 807

B4 Működési bevételek

53 714 50572 437 91261 591 371

B5 Felhalmozási bevételek


00

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

00

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

00

B8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célú50 000 00050 000 00050 000 000

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
123 164 693113 994 148124 666 049

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi


Eredeti ei.Mód. ei.Teljesítés
      a) költségvetési bevételeinek összegét744 888 547925 721 453923 292 841
ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a bevételek működési célú összegét620 982 843788 258 242791 054 260
                a bevételek felhalmozási célú összegét123 905 704137 463 211132 238 581

      b) költségvetési kiadásainak összegét889 960 5431 023 746 007856 592 785
ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a kiadások működési célú összegét766 054 839886 282 796724 354 204
                a kiadások felhalmozási célú összegét123 905 704137 463 211132 238 581


145 071 99698 024 554-66 700 056
      c) költségvetési egyenlegének összegét145 071 99698 024 55466 700 056
ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                az egyenleg működési célú összegét145 071 99698 024 55466 700 056
                az egyenleg felhalmozási célú összegét000
Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a hiány, többlet  összegét az alábbi összegben állapítja meg, amelyből
                a hiány működési célú összegét145 071 99698 024 5540
                a hiány  felhalmozási célú összegét000
eFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-tesrtület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozását
    a pénzmaradvány működési célú igénybe vételével145 071 99698 024 5540
    a pénzmaradvány felhalmozási célú igénybe vételével000
Ft összeggel hagyja jóvá.

4. §EredetiMódosítottTeljesítés
(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete:
909590
(2) A létszámkeret az intézményi rend alapján
1. Százszorszép Óvoda232321

2. Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár333

3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Eü. Centrum303028

4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde91412

5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal161617

6. Dunavecse Város Önkormányzata999

5. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzatnak és intézményeinek kiadásait az 1. §-ban, valamint a 2., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 számú összesítők és az azokat részletező táblázatokban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat polgármesteri hivatalának és önállóan működő intézményeinek bevételeit, a 2. §-ban, valamint az 1., 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 számú összesítő táblázatokban és az azokat részletező mellékelt táblázatokban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület  a rendelet mellékleteit - 1. sz. melléklet Költségvetési mérleg, 2. sz. melléklet Pénzeszközök változása, 3. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések részletezése, 4. sz. melléklet Közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények,  5. sz. melléklet Középtávú tervezés, 6. sz. melléklet Adósságállomány alakulása, 7. sz. melléklet Vagyonkimutatás, 8. sz. melléklet részesedések bemutatása, 9. sz. melléklet Maradványkimutatás, 10. sz. melléklet Nem kötelező feladatok - az azokban  foglaltak szerint jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat  jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről a rendelet elfogadását követően az érintett intézményeket értesítse.

8. §

Ez a rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.


Vörös Sándor
Nagy Erzsébet

polgármester
jegyző

Ez a rendelet 2018. május 30-án kihirdetésre került.

Nagy Erzsébet

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
16.55 KB
2. melléklet
11.17 KB
3. melléklet
9.93 KB
4. melléklet
11.18 KB
5. melléklet
11.18 KB
6. melléklet
9.38 KB
8. melléklet
10.31 KB
9. melléklet
186.5 KB
10. melléklet
12.93 KB
7. melléklet
89.74 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!