nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-30 -tól
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Regöly Község Önkormányzatára és a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.


2. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 247.921.270 Ft-tal, önkormányzat költségvetési szerveként működő Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 39.954.033 Ft-tal jóváhagyja.


3. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2016. évi maradványát a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2016. évi eredménykimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.


4. §

A képviselő-testület a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv vagyonmérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv pénzeszközei változásának levezetését az 12. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2016. évi maradványát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2016. évi eredménykimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.5. §

(1) Önkormányzatnak és az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv hitelt, kölcsönt a 2016. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.

(3) Az önkormányzatnak és az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek nem volt 2016. évben Európai Uniós pályázata.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv nem nyújtott közvetett támogatásokat 2016. évben.

(5) Az önkormányzatnak és az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek nem volt többéves kihatással járó döntése 2016. évben.6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                    Kelemen Csaba                                                             Kis-Fehér Katalin

                      polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 29.


                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
15.08 KB
2. számú melléklet
15.08 KB
3. számú melléklet
23.08 KB
4. számú melléklet
19.92 KB
5. számú melléklet
15.69 KB
6. számú melléklet
12.08 KB
7. számú melléklet
14.4 KB
8. számú melléklet
28 KB
9. számú melléklet
28 KB
10. számú melléklet
46 KB
11. számú melléklet
21.36 KB
12. számú melléklet
14.66 KB
13. számú melléklet
11.8 KB
14. számú melléklet
13.83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!