nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-27 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról.

Sárbogárd Város Önkormányzat

 Képviselő-testületének


12/2017. (V. 4. ) önkormányzati rendelete


az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró alapellátást végző orvos és védőnő, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. Törvény 2. § d) pontjának db) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1. § (1) Sárbogárd Város Önkormányzat a háziorvosi ellátásról hat körzetben gondoskodik. Az egyes körzetek területi beosztását, a körzetekhez tartozó utcák felsorolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Sárbogárd Város Önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátásról kettő körzetben gondoskodik. Az egyes körzetek területi beosztását, a körzetekhez tartozó utcák felsorolását jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Sárbogárd Város Önkormányzat a fogorvosi alapellátásról három körzetben gondoskodik. Az egyes körzetek területi beosztását, a körzetekhez tartozó utcák felsorolását jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Sárbogárd Város Önkormányzat a háziorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben gondoskodik. A háziorvosi ügyeleti ellátás körzete Sárbogárd Város közigazgatási területére terjed ki.

(5) Sárbogárd Város Önkormányzat a házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben gondoskodik. A háziorvosi ügyeleti ellátás körzete Sárbogárd Város közigazgatási területére terjed ki.

(6) Sárbogárd Város Önkormányzat a védőnői ellátásról hat körzetben gondoskodik. Az egyes körzetek területi beosztását, a körzetekhez tartozó utcák felsorolását jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) Sárbogárd Város Önkormányzat az iskola-egészségügyi ellátásról három körzetben gondoskodik. Az egyes körzetek területi beosztását, a körzetekhez tartozó utcák felsorolását jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza.


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sárbogárd, 2017. április 21.


Dr. Sükösd Tamás                                                     Demeterné Dr. Venicz Anita

                                 polgármester                                                                     jegyző


Kihirdetve: 2017. május 4.                                                   

                            Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                                          jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
2. melléklet
170.5 KB
3. melléklet
179.5 KB
4. melléklet
209 KB
5. melléklet
166.5 KB
1. melléklet
207.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!