nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2019 (VIII.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-23 - 2019-08-25
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2019 (VIII.22.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


27/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete


Sárbogárd város díszpolgári címének és kitűntetéseinek alapításáról és adományozásárólSárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Sárbogárd város díszpolgári címének és kitűntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2.§ A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

(1) A kitüntetett személyek névsorát és az adományozás időpontját közzé kell tenni Sárbogárd Város honlapján (www.sarbogard.hu) A közzétételről a jegyző gondoskodik.


3. § A Rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe az alábbi (5) bekezdés lép:

(5) A kitüntetés visszavonását és a visszavonás időpontját közzé kell tenni Sárbogárd Város honlapján. A közzétételről a jegyző gondoskodik.


4. § A Rendelet 1. §-a hatályát veszti.


5. § A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sárbogárd, 2019. augusztus 9.
Dr. Sükösd Tamás                                                                  Dr. Venicz Anita

   polgármester                                                                        jegyző
Kihirdetve: 2019. augusztus 22.                                                                                    Dr. Venicz Anita

                                                                                                 jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!