nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-19 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete
A települési képviselő, a tanácsnok, a bizottsági elnök, a bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési képviselő, a tanácsnok, a bizottsági elnök, a bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról a következő rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzat képviselőjére, tanácsnokára, bizottsági elnökére, bizottság nem képviselő tagjára terjed ki.


2. §


(1) A képviselő tiszteletdíja:                                                  78.000,- Ft/hó.

(2) A bizottsági elnök tiszteletdíja                                        138.000,- Ft/hó.

(3) A képviselő tiszteletdíja bizottsági tagság esetén             113.100,- Ft/hó.

(4) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja                 35.100,- Ft/hó.

(5) A tanácsnok tiszteletdíja                                                138.000,- Ft/hó.


2/A. §


[1](1) A képviselő, a tanácsnok, a bizottsági elnök és a bizottság nem képviselő tagja megbízatása idején természetbeni juttatásként az Önkormányzat tulajdonát képező hordozható számítógép, annak tartozékai és a működéséhez szükséges szoftverek térítésmentes használatára jogosult, és ezek üzemképes állapotának fenntartásához szükséges keretet az Önkormányzat a mindenkori költségvetésében biztosítja.


(2) A bizottsági elnök részére – külön kérelmére – mobiltelefon készülék és önkormányzati előfizetés biztosítható.


(3) A képviselő, a tanácsnok és a bizottsági elnök részére természetbeni juttatásként névjegykártyát biztosít az Önkormányzat.


3. §


(1) A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a Polgármesteri Hivatal számolja el és gondoskodik a kifizetéséről a jogosult által kért módon.


(2) A tiszteletdíját csökkenteni kell annak, aki a képviselő-testületi vagy bizottsági munkát önhibájából elhanyagolja, azaz két egymást követő rendes képviselő-testületi, vagy bizottsági ülésen igazolatlanul nem vesz részt, a tanácsnok esetén, ha nem látja el feladatát. A megvonásra bármely képviselő javaslatot tehet.


(3) Igazolatlannak minősül az a hiányzás, melyet a hiányzó sem betegséggel, sem egyéb halaszthatatlan elfoglaltsággal nem tud kimenteni.


(4) A csökkentés mértéke a tiszteletdíj 25%-a, időtartama maximum 3 hónap. A csökkentés újabb kötelezettségszegés esetén ismételten is alkalmazható.


4. §


E rendelet 2010. november 1. napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/1994. (XII. 27.) számú önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 34/2006. (XII. 21.) számú, a 29/2006. (X.13.) számú, a 33/2006. (XI.15.) számú, a 6/2007. (II. 15.) számú, a 2/1996. (III. 28.) számú, az 5/1997. (II. 13.) számú, a 9/1999. (II. 17.) számú, a 22/1999. (XI. 24.) számú, a 4/2000. (III. 29.) számú, a 3/2002. (IV. 24.) számú, a 16/2002. számú, és a 26/2003. (X. 14.) számú önkormányzati rendelet.[1]

A rendelet szövegét a 32/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.01.01-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!