nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012. (XI.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-11-19 - 2013-04-27
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012. (XI.16.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.13.) rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény /továbbiakban: Áht./ 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Jászapáti Város 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.13.) rendelet /a továbbiakban: Rendelet/ 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„1.§ (1) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászapáti Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése bevételi főösszegét

                                                           3.773.404 eFt-ban

2012. évi költségvetése kiadási főösszegét

                                                           4.033.644 eFt-ban


                        tervezett hiányt          260.240 eFt-ban állapítja meg.


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány igénybevétele 0 Ft.

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei, felhalmozási kiadásokra 202.693 eFt működési kiadásokra 57.547 eFt.”


2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 4/b-1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 4/d. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 4/e. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 4/l. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 4/o. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet kiegészül 4/s. melléklettel, mely e rendelet 10. melléklete.

(11) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) A Rendelet 9. melléklet helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) A Rendelet 10. melléklet helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) A Rendelet 11. melléklet helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) A Rendelet 13. melléklet helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) A Rendelet 14. melléklet helyébe e rendelet 20. melléklete lép.


3.§ Ez a rendelet 2012. november 19. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!