nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-26 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról ( zárszámadási rendelet )

Tornyiszentmiklós község Önkormányzati

Képviselő - Testülete

6/2017. (V.26. )  rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

( zárszámadási rendelet )Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.


A rendelet hatálya
1.§


(1) A rendelet kiterjed Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatára

     (továbbiakban: önkormányzat)
II.


A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, létszám


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának költségvetési bevétele összegét 59 734 ezer forintban  állapítja meg.


Működési bevételek:

Működési bevételek                                                          885 e Ft

Önkormányzatok működési támogatása                      25 819 e Ft

Működési célú támogatások áht-n belül                     15 532 e Ft

Közhatalmi bevételek                                                  11 255 e Ft

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek                                                2 250 e Ft

Felhalmozási célú támogatások                                     2 000 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         1 993 e Ft

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül                         0 e Ft


3.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának költségvetési kiadása összegét 50 799 ezer  forintban állapítja meg.


Működési kiadások

Személyi juttatás                                                       21 063 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok                                     4 549 e Ft

Dologi kiadások                                                        12 168 e Ft

Egyéb működési célú kiadások                                    3 020 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása                                         2 702 e Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások                                                                   4 977 e Ft

Beruházások                                                                 2 320 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások                                       0 e Ft4.§(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának Finanszírozási bevételeit 7 716 ezer forintban határozza meg, mely:


         Maradvány igénybevétele                                            6 913 e Ft

         Államháztartáson belüli megelőlegezések                        803 e Ft


(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának Finanszírozási kiadásait 867 ezer forintban határozza meg, mely:


        

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   867 e Ft                        
Mellékletek:


1.  melléklet összesített bevétel, kiadás, finanszírozás alakulása,

2.  melléklet bevételek alakulása

3.  melléklet kiadások alakulása

4.  melléklet vagyonmérleg alakulása

5.  melléklet felhalmozási kiadások alakulása jogcímenként

6.  melléklet kiadások feladatonkénti alakulása

7.  melléklet maradvány alakulása

8.  melléklet pénzeszköz átadások

9.  melléklet költségvetési támogatás alakulása

10. melléklet vagyonkimutatás

11. melléklet közvetett támogatások5.§A képviselő-testület az önkormányzati létszámot  13 főben állapítja meg, ebből 10 fő közmunka foglalkoztatott létszám.
6.§


Az önkormányzat 2016. december 31-ei vagyonának alakulását az 4. melléklet tartalmazza 597 556 e Ft mérlegfőösszeggel. Forgalomképesség szerinti vagyonkimutatást a 10. melléklet tartalmazza.


7.§


Az önkormányzat pénzmaradványa 15 783 508 Ft.
8.§Az önkormányzat tartalékot, céltartalékot nem képzett.
9.§Az önkormányzatnak 2016. december 31-én nincs fennálló hitelállománya.

10.§1.) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Lovászi, 2017. május 25.

     dr Novák Anett                                                        Végh László

         jegyző                                                                  polgármesterKihirdetve: 2017. május 26.dr Novák Anett jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
140.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!