nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-27 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelete
A helyi népszavazás kezdeményezéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


25/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelete


A helyi népszavazás kezdeményezéséről


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi népszavazás kezdeményezéséről a következőket rendeli el:

1. §[1] Helyi népszavazást a választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet.

2. §[2]

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sárbogárd, 2016. szeptember 15.


             Dr. Sükösd Tamás                                                           Demeterné Dr. Venicz Anita polgármester                                                                        jegyző


Kihirdetve: 2016. szeptember 27.                                                    


                                    Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                                                   jegyző
[1]

A rendelet szövegét a 22/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.X. 27-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 22/2017 (.X. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2017.X. 27-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!