nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 42/2015 (X.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-22 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 42/2015 (X.21.) önkormányzati rendelete
a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


42/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelete


a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja


1. § (1) A rendelet célja a működtetési jog helyi szabályozása érdekében az önálló orvosi tevékenység körzeteinek meghatározása.

Orvosi körzetek területi beosztása


2. § (1) Háziorvosi tevékenység Sárbogárd város közigazgatási területén hat háziorvosi körzetben folytatható, melynek felsorolását, az egyes körzetek területi beosztását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Házi gyermekorvosi tevékenység Sárbogárd város közigazgatási területén kettő házi gyermekorvosi körzetben folytatható, melynek felsorolását, az egyes körzetek beosztását jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Fogorvosi tevékenység Sárbogárd város közigazgatási területén 3 fogorvosi körzetben folytatható, melynek felsorolását, az egyes körzetek beosztását jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.


Záró rendelkezések


6. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról szóló 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Sárbogárd, 2015. október 09.


      dr. Sükösd Tamás                                                  Demeterné dr. Venicz Anita

polgármester                                                                   jegyzőKihirdetve: 2015.október 21.

                                                                                  Demeterné dr. Venicz Anita

                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. mell.
206.5 KB
2. melléklet
170.5 KB
3. melléklet
179 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!