nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2006. (XI.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-06 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2006. (XI.15.) önkormányzati rendelete
A Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Kistarcsa Város Önkormányzata helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, a helyi szociálpolitikai feladatok ellátásának elősegítésére, a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.


2. §


A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:


               a) Kistarcsa Város Polgármestere;

               b) Kistarcsa Város Jegyzője;

               [1]c) Kistarcsa Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottságának elnöke;

               d) Alapszolgáltatási Központ vezetője;

               e)[2] Simándy József  Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója;

               f)[3] Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője;

               g) Római Katolikus Egyház képviselője;

               h) Református Egyház képviselője;

               i) [4]


3. §


(1) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy ülést tart. Az ülést a polgármester hívja össze és vezeti. Az ülést az önkormányzat éves költségvetése megállapítása előtt kell megtartani.


(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában döntenek. A Szociálpolitikai Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok egyharmada jelen van. Az érvényes határozathoz a megjelent és szavazásban részt vevők egyszerű szótöbbsége szükséges.


(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek.


(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülései nyilvánosak.


4. §


E rendelet 2006. december 1. napján lép hatályba.[1]

A rendelet szövegét a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 13. §-a módosította. Hatályos: 2014. október 23-tól

[2]

A rendelet szövegét a 33/2015. (IX.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól

[3]

A rendelet szövegét a 29/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.01-től

[4]

Hatályon kívül helyezte a 33/2015. (IX.03.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015.szeptember 3-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!